166 70 368 | 796 70 368 | 3009 33 22 | 3008 33 22 | 3007 33 22

166 70 368 | 796 70 368 | 3009 33 22 | 3008 33 22 | 3007 33 22

لیست مطالب
rasa-hadaya

هدایای تبلیغاتی گامی به جلو در پیشبرد اهداف بازاریابی

هدایای تبلیغاتی در صورت انتخاب صحیح می توانند، به نوعی ماندگاری طولانی تر برند شما را در کسب و کار تضمین نمایند. در گزینش هدایای تبلیغاتی از طراحی مدرن استفاده کنید، تا جایی مطلوب در اذهان عمومی پیدا نمایید. باید ...
cstland-brand-value-813×321

نقش هدایای تبلیغاتی و ارتقا فروش در ایجاد ارزش برند

یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت میباشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند از داراییهایی است ...